GESCHIEDENIS

Anno 1958

Een verbouwing drong zich een eerste keer op. De winkel werd vergroot en er werd een gekoelde toonbank geïnstalleerd. De zaak werd plechtig geopend door de toenmalige burgemeester Piers.

Anno 1909

Pieter Joannes Tratsaert overlijdt en de dochter zette samen met haar man het wagenbedrijf verder die later de Chevrolet garage Seghers werd. Het gebouw werd opgesplitst in 2 delen en zoon Henri Tratsaert startte de huidige slagerij in het tweede gedeelde. Henri genoot al snel een goede faam, waarvan ook de Koninklijke familie op de hoogte was. S.A.R. Charles de Belgique bevoorraadde zich hier. (In die tijd bestonden er nog geen frigo’s en werd het vlees bewaard in de kelder in grote kasten met ijsblokken.)

Anno 1877

Pieter Joannes Tratsaert verhuist van Stene naar de Chaussée de Thourout 42 om er zijn wagenmakersberoep uit te oefenen. In die tijd, het prille begin van de Koningin der badsteden. Rondom lagen nog velden en weiden. De vroegere Veldstraat – nu de Jules Peurquartstraat – getuigt hiervan. Het huis waarin Tratsaert was gevestigd, had een brede poort met werkplaats en stallingen.